Danh mục sản phẩm
Tỷ giá
      USD 0
      EUR 0
      GBP 0
      HKD 0
      JPY 0
      AUD 0
      CAD 0
      SGD 0
      NZD 0
      Bạt Thái Lan 0
Chi tiết sản phẩm
Sổ Deli  >  Sổ còng Inox Deli 3153
http://www.vppvanha.com/Resource/upload/ndcfzqxffyxgxogunmbs.jpg
Giá: Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Sổ còng Inox 100 tờ Deli 3153 

K/T:125x85mm